Now showing items 1-20 of 602

 • Konstrukce karbonové korunky pro vidlici jízdního kola 

  Gallo, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problémami a riešeniami konštrukcie korunky na vidlici cestného bicykla. Ponúka prehľad možných realizácií od počiatočného návrhu až po finálnu súčiastku. Výstupom bude korunka vyrobená ...
 • Kovové nanostruktury s trojrozměrnou topografií pro plazmoniku 

  Rovenská, Katarína
  Vďaka vysokej koncentrácii voľných elektrónov môže v kovových nanoštruktúrach dochádzať k plazmovej rezonancii. Podobu frekvenčnej závislosti plazmovej rezonancie nanoštruktúr možno meniť viacerými faktormi, čo rozširuje ...
 • Požární ochrana jako součást systému řízení 

  Václavek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá požární ochranou a její integrací do systému řízení průmyslové společnosti. V první části práce jsou uvedeny pojmy a legislativní požadavky související s problematikou požární ochrany v ...
 • Implementace prezentačního zařízení s Raspberry Pi 

  Beránek, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a následnou implementací prezentačního zařízení založeného na platformě Raspberry Pi s využitím svobodného softwaru. Teoretická část práce je věnována analýze komerčních řešení, specifikaci požadavků, ...
 • Hybridní lepené spoje 

  Godál, Samuel
  V praktickej časti tejto bakalárskej práce bolo vyrobených 5 nitových spojov s polodutými lisovacími nitmi. 3 vzorky s lepeným spojom za použitia lepidla Sikaflex-222i UV a 5 hybridne lepených spojov s využitím polodutých ...
 • Měření transportních vlastností grafenu 

  Nečesal, Daniel
  Pro použití grafenu v elektronice je nutné vytvořit velké plochy grafenu vysoké kva- lity, k čemuž se využívá chemická depozice z plynné fáze (CVD). Kvalitu grafenové folie určuje pohyblivost nosičů náboje, protože je ...
 • Návrh manipulátoru pro ultravakuový elektronový mikroskop 

  Caesar, Radek
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh konstrukce manipulátoru pro ultravakuový elektronový mikroskop (UHV SEM), který je v současné době vyvíjen firmou TESCAN ve spolupráci s Ústavem fyzikálního inženýrství FSI VUT. ...
 • Design teplovzdušných kamen 

  Crhová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem teplovzdušných kamen na tuhá paliva. Kamna jsou navržena tak, aby v sobě akumulovali co nejvíce tepla, které je pak sáláno do prostoru. Hlavní myšlenkou je práce s netradičními ...
 • Design elektrických krejčovských nůžek 

  Nyklová, Klára
  Tématem této bakalářské práce je design elektrických krejčovských nůžek. Práce se zabývá analýzou současného stavu poznání, základními technickými parametry a vlastním návrhem elektrických krejčovských nůžek. Cílem je ...
 • Návrh výroby odlitků potrubí ze slitin Al metodou sklopného lití 

  Spáčil, Ivo
  Popis teoretických faktorů pro odlévání do kovových forem. Ukázalo se, že pro tenkostěnné odlitky je nejvhodnější metodou sklopné lití. Sklopné lití potlačuje turbulenci taveniny a dosahuje usměrněného tuhnutí. Pro experiment ...
 • Napjatostně deformační analýza mostu v Třineckých železárnách 

  Ščerba, Bořek
  V této práci je rozpracována napjatostně deformační analýza vybrané prutové konstrukce. Prvním bodem práce je rešerše, která obnáší získání co největšího množství informací o konstrukci, například její rozměry, zatížení, ...
 • Lesní těžební stroje 

  Brychta, Vojtěch
  Obsahem této bakalářské práce je kritická studie lesních těžebních strojů, určených především pro probírkovou těžbu. Podle v České republice většího počtu kolových harvestorů ve srovnání s pásovými harvestory, je tato práce ...
 • Využití hydraulických kotoučových brzd u silničních kol 

  Dvořáková, Barbora
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení využití hydraulických kotoučových brzd u silničních kol. Práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří rešerše zaměřující se na odlišnosti v konstrukci a vlastnostech ...
 • Racionalizace technologie výroby součásti se zaměřením na snížení nákladů 

  Vojtěch, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zlepšení výrobní technologie při obrábění zadané součásti. Hlavním cílem je navrhnutí jiné technologie výroby, snížení výrobního času z hlediska využití vhodnějších nástrojů a snížit ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Müller, Peter
  Táto bakalárska práca popisuje najvýznamnejšie vlastnosti a výrobu titánu, uvádza rozdelenie titánových zliatin a ich charakteristiku. V experimentálnej časti bol sústružený polotovar zo zliatiny Ti-6Al-4V a v závislosti ...
 • Korečkový elevátor pro dopravu potravinářských zrnin 

  Šustek, David
  Cílem bakalářské práce je konstrukční řešení korečkového elevátoru pro dopravu potravinářských zrnin se zadaným dopravním množstvím a zadanou dopravní výškou. V první části bakalářské práce je uvedena stručná rešerše ...
 • Vliv procesních kapalin na obráběcí proces 

  Lišková, Tereza
  Téma mojí studie je zaměřeno na porovnání procesních kapalin v obráběcím procesu strojírenské výroby. Předmětem analýzy je společnost zabývající se výrobou vakuových pump, která za tímto účelem obrábí dílce z hliníkových ...
 • Návrh řešení vnitřní mechanické konstrukce pro robota s měkkým povrchem 

  Gamba, Jaromír
  Práce pojednává o konstrukci robota s měkkým povrchem, který dokáže měnit objem a plavat pod vodou. Cílem práce je návrh mechanické konstrukce, která tuto změnu objemu umožňuje.
 • Proudění s volnou hladinou 

  Palička, Miroslav
  Táto práca sa zaoberá ustáleným prúdením vody s voľnou hladinou v korytách rôznych prierezov. Hlavný dôraz bol kladený na matematické odvodenie závislostí pre najvýhodnejší stav hladiny s ohľadom na rýchlosť a prietok, ...
 • Segmentace tomografických dat multifázových materiálů 

  Troják, Jan
  Práce se věnuje segmentaci multifázových materiálů z dat tomografického měření. Analýza dat je zaměřena na strukturu a jednotlivé materiály meteoritu. Ve struktuře meteoritu se nacházejí různé intermetalické fáze, které ...