Now showing items 1-1 of 1

  • Ověření spolehlivosti laserového 3D skeneru 

    Franke, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ověření schopností 3D laserového skeneru Gocator 2330 od společnosti LMI Technologies. Hlavním cílem poté bude identifikovat faktory, které mohou ovlivňovat schopnost skeneru ...