Now showing items 1-1 of 1

  • Hybridní pohon automobilů 

    Sommer, Matěj
    V této práci je zpracován ucelený přehled možných principů hybridního pohonu a jsou zdůrazněny přednosti a nedostatky jednotlivých koncepcí, přičemž zvláštní pozornosti je věnováno vozidlům s palivovými články a elektromotorem. ...