Now showing items 1-1 of 1

  • Moderní technologie pro vytápění rodinného domu 

    Škvařil, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá všeobecným shrnutím základních znalostí vytápění rodinného domu. Práce je zaměřena na nové a moderní technologie vytápění a následný rozbor modelového domu s řešením.