Now showing items 1-1 of 1

  • Zvýšení efektivnosti vytápění snížením teploty topné vody 

    Hliboký, Samuel
    Obsahom tejto bakalárskej práce je opísať možnosti zvýšenia efektivity vykurovania v rodinnom dome. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa zaoberá princípom funkcie plynových kotlov a možnosťami ...