Now showing items 1-1 of 1

  • Plynné emise ze spalování biomasy 

    Ptáček, Pavel
    Bakalářská práce se zabývá tvorbou plynných emisí ze spalování biomasy. Popisuje, jak emise vznikají a jaký mají dopad na zdraví člověka a životní prostředí. V experimentální části byly změřeny a porovnány emise pro různá ...