Now showing items 1-1 of 1

  • Studium katalytické dekompozice oxidu křemičitého 

    Štubian, Martin
    Táto práca sa zoberá štúdiom reakcie katalytickej dekompozície kremíka použitím elektrónovej mikroskopie a Augerovej spektroskopie. Práca je zameraná primárne na štúdiom fázy Au-Si, ktorá pri reakcii vzniká. V teoretickej ...