Now showing items 1-1 of 1

  • Ideální cykly spalovacích motorů 

    Kertész, Tibor
    Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím základných teoretických poznatků ideálních termodynamických oběhů a vytvořit jejich matematické modely v Matlabu pro výpočet a vykreslení diagramů jednotlivých cyklů. Na základě ...