Now showing items 1-1 of 1

  • Umělecká litina na Blanensku 

    Koupý, Leoš
    Tato bakalářská práce nejprve rešeršní formou shrnuje základní rozdělení železných slitin a podrobněji definuje litinu, její druhy, fázové přeměny a způsoby tepelného zpracování. Následně se věnuje umělecké litině a to ...