Now showing items 1-1 of 1

  • Domovní zabezpečovací systém 

    Martínek, Marek
    Úvodní kapitoly této práce se věnují druhům ochrany objektů, popisují prvky zabezpečovacích systémů a druhy čidel, které se v systémech vyskytují. Další kapitoly se věnují detektorům jiných nebezpečí než je trestná činnost ...