Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh technologického postupu pro svařování tlakové nádoby 

    Reich, Martin
    Práce předkládá návrh vhodné technologie pro svařování tlakové nádoby odlučovače plynné fáze LPG. Jsou navrženy tři rozdílné metody svařování tělesa odlučovače a posouzena ekonomika výroby uvedeného odlučovače pro danou ...