Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava GeSn nanostruktur 

    Jedlička, Jindřich
    Tato bakalářská práce se zabývá metodami přípravy GeSn nanodrátů. V teoretické části je popsána pásová struktura pevných látek a jsou uvedeny důvody, proč je materiál GeSn zajímavý. Je představen mechanismus růstu nanodrátů ...