Now showing items 1-1 of 1

  • Design stolní počítačky bankovek 

    Štubianová, Zuzana
    Bakalárska práca sa zaoberá designom stolnej počítačky bankoviek. Cieľom práce je návrh s inovatívnym dizajnom, zahrňujúci funkčné a ergonomické požiadavky, zabudovanou tlačiarňou a externou obrazovkou. Práca vychádza z ...