Now showing items 1-1 of 1

  • Ab initio výpočty vlivu dopování na slitinu Ni2MnGa 

    Janovec, Jozef
    Cieľom tejto práce je teoretické štúdium systému Ni-Mn-Ga, vykazujúceho efekt magnetickej tvarovej pamäti. Pri výpočtoch bola použitá metóda Exaktných Mufiin-Tin Orbitálov v kombinácii s aproximáciou koherentného potenciálu ...