Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace dopravně-inženýrských úloh 

    Le, Huy
    Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací řízení světelných signalizačních zařízení křižovatky, přesněji hledá optimální minimální signální plán příslušné křižovatky za splnění daných předpokladů a požadavků. Teoretická ...