Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika kotevní a upevňovací techniky 

    Klein, Adam
    Bakalářská práce se zabývá praktickým rozborem používaných kotevních prvků pro jednotlivé oblasti. Na začátku práce jsou kotevní a upevňovací prvky rozdělené z hlediska konstrukce, společně s informacemi určenými pro správný ...