Now showing items 1-1 of 1

  • Design kancelářské sešívačky dle identity značky 

    Koncz, Krisztina
    Předmětem této bakalářská práce je design kancelářské sešívačky dle identity značky. Cílem práce je analýza značky a navrhování odpovídající sešívačky, která respektuje vizuální vzhled vybrané značky a splňuje ergonomické, ...