Now showing items 1-1 of 1

  • Kapacitní zapalování 

    Benček, Kristián
    Bakalárska práca sa zaoberá komplexnou problematikou zapaľovacej sústavy, pričom je špeciálny dôraz kladený na kapacitné zapaľovanie. Z dôvodu neskoršej potreby znalosti princípov, na základe, ktorých jednotlivé piestové ...