Now showing items 1-3 of 3

 • Metody využívané pro OCR 

  Čermák, Marek
  Ačkoli je OCR (Optické rozpoznávání znaků – Optical Character Recognition) problematikou sahající do druhé poloviny dvacátého století, dostalo se mu v současnosti velké pozornosti v souvislosti s počítačovým viděním a ...
 • Segmentace tomografických dat multifázových materiálů 

  Troják, Jan
  Práce se věnuje segmentaci multifázových materiálů z dat tomografického měření. Analýza dat je zaměřena na strukturu a jednotlivé materiály meteoritu. Ve struktuře meteoritu se nacházejí různé intermetalické fáze, které ...
 • Strojové vidění pro lokalizaci objektů 

  Hasík, Dávid
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou systému strojového videnia pre lokalizáciu objektov a možnosťami aplikácie tohto typu úlohy strojového videnia. V práci je popísaný dizajn daného systému, a tiež všetky jeho komponenty, ...