Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce překážek za použití kamerového 3D skeneru 

    Rybin, Andrei
    Tato bakalářská práce se zabývá implementaci softwaru pro systém detekci překážek pomoci kamerového 3D skeneru Kinect V2. V rešeršní části jsou detailně popsány existující druhy kamerových 3D skenerů, jsou analyzovány ...