Now showing items 1-1 of 1

  • Termojaderná fúze a její energetické využití 

    Hladík, Jakub
    Účelem této bakalářské práce je formou rešerše čtenáři přiblížit princip termojaderné fúze, její objev a výzkum, dále princip udržení fúze, druhy reaktorů využívajících termojadernou fúzi a následné jejich využití v energetice.