Now showing items 1-1 of 1

  • Jednoduché a rozvětvené regulační obvody 

    Holoubek, Lukáš
    Cílem této práce je teoretické a praktické porovnání kvality regulace rozvětvených regulačních obvodů s obvody jednoduchými. V teoretické části je obecně popsáno řízení, regulace, regulační obvod, regulátor a nastavení ...