Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza postupu posouzení shody spouště se specifikací 

    Antes, Jiří
    Tato bakalářská práce pojednává o analýze specifikace a procesu posouzení shody spouště se specifikací. Cíli práce byla analýza specifikace spouště, analýza postupu posouzení shody a navržení doporučení pro praxi. Výsledkem ...