Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika měření rozložení teploty za proudovým motorem 

    Koutný, Martin
    Tato práce se zabývá měřením rozložení teploty za proudovým motorem. V rešeršní části jsou uvedeny vybrané způsoby měření teploty. Praktická část je pak rozdělena na návrh (a poté i montáž) měřicího stendu, metodiku měření ...
  • Spalovací komory lopatkových motorů s nízkými emisemi NOx 

    Šafránek, Martin
    Bakalářská práce se zabývá souhrnným popisem spalovacích komor lopatkových motorů s nízkými emisemi NOX. Popisuje především děje, které se odehrávají ve spalovacích komorách a mechanismy vzniku všech sledovaných emisí. ...