Now showing items 1-1 of 1

  • Metody využívané pro OCR 

    Čermák, Marek
    Ačkoli je OCR (Optické rozpoznávání znaků – Optical Character Recognition) problematikou sahající do druhé poloviny dvacátého století, dostalo se mu v současnosti velké pozornosti v souvislosti s počítačovým viděním a ...