Now showing items 1-1 of 1

  • Strojové vidění pro lokalizaci objektů 

    Hasík, Dávid
    Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou systému strojového videnia pre lokalizáciu objektov a možnosťami aplikácie tohto typu úlohy strojového videnia. V práci je popísaný dizajn daného systému, a tiež všetky jeho komponenty, ...