Now showing items 1-1 of 1

  • Robotické svařování hliníkových slitin 

    Pekárek, Mojmír
    Tato bakalářská práce pojedná o robotickém svařování hliníkových slitin. Je rozdělena do čtyř částí, které jsou rešeršním souhrnem poznatků této problematiky. První část je zaměřena na robotiku a základní rozdělení ...