Now showing items 1-1 of 1

  • Energetické využití digestátu 

    Kaška, Zdeněk
    Tato bakalářská práce se v první kapitole zabývá rešerší biomasy obecně, jejích druhů a zpracovávání. V dnešní době se biomasa jeví jako ekologicky a finančně přijatelná náhrada fosilních paliv kvůli stále přísnějším normám ...