Now showing items 1-1 of 1

  • Statistická analýza měření v laserové spektroskopii 

    Slávik, Ľuboš
    Cieľom tejto bakalárskej práce je stručne vysvetliť metódu spektroskopie laserom indukovaného mikroplazmatu (LIBS) ako nástroj analýzy prvkového zloženia študovaných vzorkov. Výstupy z prvkovej analýzy (emisné spektrá) sú ...