Now showing items 1-3 of 3

 • Kování podlouhlých výkovků 

  Příkaský, Jakub
  Práce se zabývá návrhem výroby součásti typu táhla pomocí zápustkového kování na bucharu. Materiál je ocel 12 060. Na základě literární studie problematiky kování a výpočtů byl navržen výkovek, technologický postup a ...
 • Problematika zápustkového kování na bucharech 

  Žižka, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou zápustkového kování na bucharech, což je technologie využívaná především pro výrobu tvarově a výskově různorodých a členitých součástí s žebry a výstupky. Výkovky se zhotovují na několik ...
 • Výroba oka pístnice 

  Vahala, Jiří
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby oka pístnice z oceli 11 523 v množství 30 000 ks. Z variantního řešení byla jako nejoptimálnější metoda vybrána technologie zápustkového kování. Na základě literární studie ...