Now showing items 1-5 of 5

 • Kování podlouhlých výkovků 

  Příkaský, Jakub
  Práce se zabývá návrhem výroby součásti typu táhla pomocí zápustkového kování na bucharu. Materiál je ocel 12 060. Na základě literární studie problematiky kování a výpočtů byl navržen výkovek, technologický postup a ...
 • Problematika ostřihování a děrování výkovku 

  Kopečný, Adam
  V bakalářské práci je zpracován návrh nástroje pro děrování a ostřihování výkovku pouzdra z oceli jakosti 14 331. Kování bude probíhat na kovacím lisu LMZ 1 000 od firmy Šmeral Brno, a. s. Zápustky jsou vyrobeny z oceli ...
 • Problematika zápustkového kování na bucharech 

  Žižka, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou zápustkového kování na bucharech, což je technologie využívaná především pro výrobu tvarově a výskově různorodých a členitých součástí s žebry a výstupky. Výkovky se zhotovují na několik ...
 • Výroba kola 

  Havlíček, Roman
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby řetězového kola hřeblového dopravníku z legované konstrukční oceli 14 220. Po zvážení všech možností výroby bylo zvoleno zápustkové kování. Na základě zhodnocení technologičnosti ...
 • Výroba oka pístnice 

  Vahala, Jiří
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby oka pístnice z oceli 11 523 v množství 30 000 ks. Z variantního řešení byla jako nejoptimálnější metoda vybrána technologie zápustkového kování. Na základě literární studie ...