Now showing items 1-1 of 1

  • Využití makroprvků při řešení rozsáhlých soustav MKP 

    Hluška, Milan
    Táto bakalárska práca sa zaoberá použitím superprvkov pri simuláciách metódou konečných prvkov. Ako prvá je objasnená základná teória MKP a superprvkov. Následne je vysvetlený princíp a postup používania superprvkov vo ...