Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza kinematiky zavěšení závodního vozidla 

    Jurka, Adam
    Bakalářská práce se zabývá kinematickou analýzou podvozku závodního vozu. V úvodní části práce jsou popsány parametry geometrie zavěšení kol a jejich vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Dále jsou vysvětleny metody měření ...