Show simple item record

Design of a Logistic Concept With a Focus on Suppliers

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorKráčmar, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:13:43Z
dc.date.available2019-05-17T02:13:43Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKRÁČMAR, M. Návrh tvorby logistické koncepce se zaměřením na dodavatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111137cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81259
dc.description.abstractDiplomová práce je návrhem opatření ke zvýšení výkonnosti a hospodárnosti dodavatelského řetězce ve společnosti VMT ECOPACK s.r.o.. Cílem práce je optimalizovat logistickou koncepci, zabezpečit materiálové prvky pro výrobní proces a navrhnout systém pro výběr a hodnocení dodavatelů. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a souvislosti z oblasti logistiky a dodavatelských řetězců. Analytická část se věnuje seznámení s podnikem a informacemi o jeho aktuálním fungování z pohledu dodavatelského řetězce a logistiky. Na analýzu navazuje část praktická, která reaguje na zjištěné nedostatky a navrhuje způsob hodnocení dodavatelů, implementaci ERP systému, sjednocení dodavatelů a optimalizaci velikosti dodávek.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is a proposal for measures to increase performance and efficiency of VMT ECOPACK s.r.o. supply chain. The aim is optimalize logistics, material flows for manufacturing proceses and propose an evaluation system for suplier ratings. The theoretical part explains foundations and contexts from logistics and supply chain. The analytical part is devoted to acquaintance with the company and evaluation of its current production systems from the supply chain and logistics point of view. The practical part responds to identified shortcomings and suggests a way of evaluating suppliers, implementing an ERP system, unifying suppliers and optimizing supplies.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDodavatelský řetězeccs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjecthodnocení dodavatelůcs
dc.subjectSupply chainen
dc.subjectstocks of materialsen
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectsupplier ratingsen
dc.titleNávrh tvorby logistické koncepce se zaměřením na dodavatelecs
dc.title.alternativeDesign of a Logistic Concept With a Focus on Suppliersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-08cs
dcterms.modified2018-06-15-10:35:57cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111137en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:09:02en
sync.item.modts2020.04.01 02:43:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVlček, Radimcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Jiří Baťka (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky: Ing. Jiří Baťka - Jak probíhá uváděný proces? Myslíte si, že je dostačující hodnotit dodavatele jednou za dva roky? Je návrh z DP realizovatelný ve firmě? - odpovězeno doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA - Jak jste dále využil Porterův model analýzy vnějšího prostředí? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record