Show simple item record

Proposal of the Communication Mix of the Selected Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorVeselý, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:08:09Z
dc.date.available2018-10-21T16:08:09Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVESELÝ, T. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110943cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81319
dc.description.abstractCílem této práce je na základě zpracované analýzy současného stavu komunikačního mixu vybraného podniku navrhnout opatření, která povedou k jeho zlepšení. Práce má tři části – teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se zabývá vymezením základních teoretických východisek a slouží jako podklad analytickou návrhovou část. Druhá část se zabývá představením vybraného podniku a analýzami současného stavu komunikačního mixu tohoto podniku. Výsledky těchto analýz jsou využity v návrhové části práce, kde jsou navržena a popsána opatření, která by měla vést ke zlepšení současné situace komunikačního mixu podniku.cs
dc.description.abstractThe goal of the thesis is, based on analysis of the current state of the communication mix of selected company, to propose specific measures, which will lead to their improvement. This thesis is divided into three parts – theoretical, analytical and propositional. The theoretical part is dealing with defining theoretical background which serves as the basis for the development of analytical and propositional part. In the second part is introduced the selected company and are performed the analysis of current state of the communication mix. Results of these analyses are used in the third part of the thesis, which describes the measures to improve the current communication mix of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectcommunication mixen
dc.titleNávrh komunikačního mixu vybraného podnikucs
dc.title.alternativeProposal of the Communication Mix of the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-08cs
dcterms.modified2018-06-15-10:36:05cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110943en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:15:16en
sync.item.modts2020.03.31 09:23:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHomola, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Trnavský (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Hanušová - Proč jste při zpracování SLEPTE analýzy vynechal ekologický faktor? - odpovězeno Ing. Trnavský - Zabýval jste se i výrobním portfoliem z pohledu delšího časového horizontu? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record