Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza bezpečnostních rizik na vybraných pracovištích VUT 

  Petýrek, Robin
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením bezpečnostních rizik v objektu VUT na ulici Purkyňova. Cílem je odhalit bezpečnostně slabá místa a navrhnout pro ně opatření, která bezpečnostní rizika sníží.
 • Posouzení rizik chráněného bydlení 

  Knotek, Jiří
  Záměrem diplomové práce je analyzovat rizika chráněného bydlení společnosti Senior Sen s.r.o., které poskytuje sociální služby a nabízí řešení lidem v jejich nepříznivé sociální situaci. V teoretické části práce budou ...
 • Rizika financování sportovního klubu 

  Luu, David
  Autor diplomové práce se zabývá aplikací metod a rizikovou analýzou pro financování sportovního klubu. Cílem je analyzovat a popsat současný stav financování sportovního klubu. Výstupem práce je návrh vedoucí ke zlepšení ...
 • Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence 

  Sochorová, Ingrid
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením rizik v průběhu osobního bankrotu a rizik, která plynou z častého půjčování a zadlužování. Cílem je navrhnout opatření, která daná rizika sníží.
 • Rizika související s novelou insolvenčního zákona a jejich řešení 

  Pajdlhauserová, Eliška
  Hodnocení rizika, analýza, insolvenční právo, insolvenční zákon, metody, novelizace.
 • Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti 

  Sobotka, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřená na řízení rizik v konkrétním projektu v konkrétní společnosti. Úvodní část se zabývá principy věrnostních programů v současnosti, formulaci cílů práce a použitou metodikou. Analytická část ...
 • Řízení rizik spojených s implementací chytrých technologií 

  Kohoutková, Aneta
  Autorka diplomová práce se zabývá riziky spojenými s implementací chytrých technologií do výrobního procesu. Cílem je analyzovat, popsat a zhodnotit současný stav v oblasti Průmyslu 4.0 v České republice i zahraničí. ...
 • Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu 

  Mrázová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v restauraci Grandezza. Řeší aplikace metod a analýzou pro hodnocení rizik. Vyhodnocené analýzy navrhnou opatření, která sníží zjištěná rizika ve společnosti Grandezza ...