Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu 

    Mrázová, Zuzana
    Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v restauraci Grandezza. Řeší aplikace metod a analýzou pro hodnocení rizik. Vyhodnocené analýzy navrhnou opatření, která sníží zjištěná rizika ve společnosti Grandezza ...