Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza počtu vyprošťovacích zásahů na úseku -0,4 až 60,5 km dálnice D2 v závislosti na intenzitě provozu 

  Hrdličková, Petra
  Diplomová práce se zabývá zpracováním základních technických dat pro určený úsek dálnice za účelem zpracování technologie odstraňování překážek na dálnici. A to v závislosti na předpokládané intenzitě dopravy predikovat ...
 • Analýza výhledu řidiče z vozidla 

  Lažek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výhledu řidiče z vozidla, respektive měření polí výhledů a mrtvých úhlů, v oblasti 360° kolem vozidla. První část práce je věnována teoretickému popisu výhledu z vozidla. Čtenář ...
 • Dokumentace brzdných stop pomocí fotoaparátu 

  Kopecký, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením brzdných stop u vozidel vybavených systémem ABS. Výsledek práce by měl přispět ke zlepšení kvality pořizování fotodokumentace brzdných stop a k vytvoření postupu, který by ...
 • Vliv koncepce vozidla na jízdní dynamiku vozidla 

  Hamada, Filip
  Tématem této diplomové práce je vliv koncepce vozidla na dynamiku jízdy, tedy jak se vozidlo chová ve vybraných typických situacích s ohledem na hnací nápravy. První část diplomové práce stručně popisuje historické pozadí ...
 • Vliv nesprávného huštění pneumatik na oteplení jejich částí 

  Samek, Jakub
  Tato práce řeší vliv nesprávného huštění pneumatik na oteplení jejich částí při jízdě osobního vozidla. Byla provedena série testů pro různé hodnoty tlaku v pneumatikách a v průběhu jednotlivých testů byla nasbírána data ...
 • Vnímání rychlosti vozidla 

  Hlavinková, Petra
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou vnímání rychlosti posádky vozidla (ne řidiče) v dopravním provozu z hlediska různých aspektů, které ovlivňují vnímání jízdy ve vozidle. Jde především o přiblížení faktorů ...
 • Vnímání rychlosti vozidla 

  Šlapalová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá vnímáním rychlosti vozidla z pohledu řidiče bez možnosti kontroly tachometru. Teoretická část je věnovaná řidiči jako rizikovému faktoru a rešerši vozidel. Praktická část představuje realizované ...