Now showing items 1-1 of 1

  • Investiční záměr 

    Blažková, Klára
    Obsahem této diplomové práce je zhodnocení efektivnosti investice do nemovitosti určené k pronájmu. Pro ověření prodejní ceny je stanovena hodnota nemovitosti základními oceňovacími metodami. Na základě analýzy trhu je ...