Now showing items 1-2 of 2

  • Kontrola situace za vozidlem 

    Perničková, Tereza
    Diplomová práce se zabývá problematikou kontroly situace za vozidlem. V rámci teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o dopravním systému, reakční době a jejích jednotlivých fázích, včetně faktorů, které reakční dobu ...
  • Reakční doba osob ovlivněných alkoholem 

    Ohera, Adam
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou reakční doby osob ovlivněných alkoholem. Práce je rozčleněna na dvě stěžejní části, první část je zaměřena na rešerši současného stavu a předkládá teoretická východiska související ...