Now showing items 1-1 of 1

  • Statistická analýza rizikových indikátorů firmy 

    Procházka, Martin
    Tato diplomová práce má za cíl zanalyzovat účetní a finanční ukazatele pomocí metod časových řad, regresní analýzy a intervalové regresní analýzy vybrané společnosti VIDEN plus, a.s. V práci se analyzují trendy vývoje ...