Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení rizik v oblasti provozu elektronického obchodu 

    Janda, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou provozu elektronického obchodu a analýzou rizik na konkrétním příkladu společnosti, která chce prostřednictvím internetového obchodu prorazit na trh. Práce se opírá o teoretický ...