Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv provedených stavebních prací na tržní hodnotu stavby 

    Káňová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá stanovením vlivu provedených prací na rodinném domě a porovnání tohoto vlivu na tržní hodnotu stavby v různých lokalitách. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z odborné literatury a ...