Now showing items 1-1 of 1

  • Developerský projekt výstavby bytového domu v Praze 

    Karásek, Roman
    Diplomová práce se zabývá developerským projektem v Praze s názvem Obytný soubor Zeleného Města a analýzou developerského trhu v Praze. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé fáze developerského projektu, souhrnná SWOT ...