Now showing items 1-2 of 2

  • Statistická analýza rizikových faktorů podniku 

    Semchiv, Evgheni
    Diplomová práce se zabývá využitím statistických a ekonomických metod analýzy pro zhodnocení finanční situace podniku Heineken Česká republika a.s. Ekonomické ukazatele společnosti jsou podrobené regresní analýze, intervalové ...
  • Statistická analýza rizikových indikátorů firmy 

    Procházka, Martin
    Tato diplomová práce má za cíl zanalyzovat účetní a finanční ukazatele pomocí metod časových řad, regresní analýzy a intervalové regresní analýzy vybrané společnosti VIDEN plus, a.s. V práci se analyzují trendy vývoje ...