Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití budovy na ulici Vojtova 12, Brno 

  Mikulcová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá aplikací analýzy nejvyššího a nejlepšího využití nemovitosti na adrese Vojtova 541/12 v Brně. Teoretická část popisuje problematiku oceňování nemovitostí, která s prací úzce souvisí. Také jsou zde ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu na ulici Okružní 433/1, Brno 

  Halfarová, Iveta
  Cílem diplomové práce je interpretace a následná aplikace metody Analýzy nejvyššího a nejlepšího využití. Pro tuto metodu byl zvolen konkrétní objekt na ulici Okružní 433/1, Brno. Teoretická část objasňuje pojmy týkající ...
 • Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Olomouci 

  Hoduláková, Michaela
  Trh komerčních nemovitostí se neustále mění a určitý vývoj je možné pozorovat i v našem přístupu k němu, přičemž jako každý jiný trh je i tento závislý na existenci nabídky a poptávky. Diplomová práce „Analýza realitního ...
 • Návrat investic do developerského projektu v Brně Žabovřeskách 

  Sasínová, Zdeňka
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se návratu investic do developerských projektů, možnosti financování, rozsah a popis činností developmentu. V první části práce se zabývám developerským procesem, jeho ...
 • Obchodování se zemědělskými pozemky 

  Machů, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá ...
 • Softwarové řešení pro tržní komparativní oceňování v realitní praxi 

  Skovajsa, Štěpán
  Tato diplomová práce pojednává o tržní komparativní metodě, statistickém zpracování a ve své praktické části se snaží nastínit, jak lze využít výpočetní techniku pro automatizaci získávání srovnávacích nemovitostí a navrhuje ...
 • Vliv provedených stavebních prací na tržní hodnotu stavby 

  Káňová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá stanovením vlivu provedených prací na rodinném domě a porovnání tohoto vlivu na tržní hodnotu stavby v různých lokalitách. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z odborné literatury a ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské části Brno-Bystrc 

  Trtílek, Petr
  V této diplomové práci se zabývám vývojem rezidenční výstavby v obci Bystrc, která se postupně stala městskou částí města Brna. Práce mapuje typy výstavby v jednotlivých časových úsecích historie obce od nejstarší výstavby ...
 • Způsoby ocenění rezidenčních nemovitostí v Rakousku 

  Partlová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá trhem s rezidenčními nemovitostmi v Rakousku a jeho vývojem. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oceňování, jako byt, rodinný dům, obvyklá cena, právní úprava pro oceňování, znalecká ...