Now showing items 1-1 of 1

  • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

    Korčáková, Michaela
    Diplomová práce se zabývá návrhem fuzzy modelu pro rozhodování o výběru dodavatele nástrojové oceli pro společnost S.CH.W. SERVICE, s.r.o. V úvodu práce jsou shrnuta teoretická východiska pro zpracování práce a představena ...