Now showing items 1-1 of 1

  • Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů 

    Odrazilová, Petra
    ODRAZILOVÁ P. Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů. Diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018 Diplomová práce je věnována problematice rizik v oblasti řízení ...