Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamické parametry sportovního a konvenčního vozidla 

    Tesař, Michal
    Diplomová práce je zaměřena na vybrané dynamické parametry sportovního vozidla, které je reprezentováno studentskou formulí Dragon 7 a komparaci těchto parametrů s konvenčními vozidly, zastoupenými dvěma verzemi modelu ...
  • Specifika dopravních nehod zemědělské techniky 

    Tamáši, Adam
    Diplomová práce se zabývá specifiky dopravních nehod zemědělské techniky. Úvodní část se věnuje definování, co to jsou zemědělská vozidla a jejich stručným charakteristikám. Dále rozebírá specifické technické předpisy pro ...