Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza metod ocenění výrobního areálu 

    Cikánek, Ondřej
    Diplomová práce „Analýza metod ocenění výrobního areálu“ se zabývá, jak vypovídá název, analýzou metod ocenění výrobního areálu. Výrobní areál bude oceněn podle platných oceňovacích předpisů a následně také cenou obvyklou. ...
  • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků 

    Šardická, Kateřina
    Tato diplomová práce se zabývá vlivem územního plánování na cenu pozemků v obcích Hovorany a Čejč. Pozemky jsou oceněny cenou obvyklou a také pomocí oceňovacího předpisu. Oba pozemky jsou oceněny jako zemědělské, určené k ...